7.9.2013

CHCETE SE K NÁM PŘIDAT?

Vážení a milí rodiče budoucích skautů,

náš přístav vodních skautů a skautek je součástí organizace Junák – svaz skautů a skautek ČR, největšího sdružení dětí a mládeže v ČR.

Naše oddíly pracují po celý rok a sdružujeme děti od 6-ti let až do dospělosti. Pravidelně jednou týdně se konají skautské schůzky na loděnici (obvykle v pátek od 16:00 do 18:00), které jsou v zimě proloženy návštěvou bazénu. Každý měsíc obvykle pořádáme i jednodenní a vícedenní víkendovou výpravu. Program všech akcí je přizpůsoben věku dítěte a kromě her a soutěží se program zaměřuje na nové poznatky, zkušenosti, rozvoj osobnosti dítěte a ohleduplnosti k lidem i přírodě. V létě je program více zaměřen na vodáckou činnost. O prázdninách pořádáme čtrnáctidenní tábor.

Patříme k těm organizacím, kde se členové  drží od dětství až do dospělosti – a i pak mnozí z nich pomáhají při vedení mladších nebo se stávají vedoucími oddílů. Kdo strávil ve skautském oddíle několik let, umí se o sebe postarat za všech okolností. A  najde si mezi skauty a skautkami dobré přátele na celý život.

Záleží nám nejen na  všestranné tělesné zdatnosti našich členů, ale i na mravních vlastnostech. Vedeme je soustavně k samostatnosti, skromnosti, čestnosti, pracovitosti, pěstujeme v nich lásku k přírodě. Stejně jako Vy, jejich rodiče, máme zájem na tom, aby ve škole  dobře prospívali. Nevěřte, že je jim činnost našeho oddílu na překážku v učení. Jestliže Vaše dítě  nepřináší domů takové známky, jaké byste si přáli, tkví příčina jinde než v docházce do skautského oddílu. Nikdo přece nemůže strávit celý den nad učebnicemi. Naše schůzky a výpravy jsou kvalitní formou aktivního odpočinku. Nezakazujte svému dítěti účast na skautských podnicích proto, že dostalo špatnou známku. Ochuzujete je o pěkné zážitky, narušujete nám připravený program a svého potomka zákazem můžete spíš zatvrdit.

O děti se stará tým zodpovědných vedoucích, kteří mají potřebnou kvalifikaci pro práci s dětmi. Skautský vedoucí musí postupně složit dvě zkoušky, které obsahují také poznatky z pedagogiky, psychologie, právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti. Nutností je i získání akreditace zdravotníka zotavovacích akcí. Vedoucí vodních skautů ještě absolvuje výcvik na divoké vodě, na plachetnici a po složení kapitánské zkoušky je oprávněn jezdit s dětmi na lodích. Všichni vedoucí pracují dobrovolně a bez jakéhokoliv honoráře.

I když jsme vodácký oddíl, nebude Vaše dítě potřebovat vlastní pádlo a vestu. Vesty i pádla máme v oddíle erární a dětem je půjčujeme. Osobní vybavení k naší činnosti si každý pořizuje sám (patří sem spacák, větší batoh na vícedenní výpravy, karimatka,…). Pokud byste chtěli pořídit svým dětem vlastní pádlo nebo vestu poraďte se prosím při výběru s námi, samozřejmě vám můžeme poradit i s výběrem batohu, spacáku a dalšího vybavení.

Jistě Vás také zajímá finanční náročnost skautování. Na začátku kalendářního roku vybíráme registrační příspěvek skautské organizace. Registrace na celý rok je cca 900,- Kč. Tento poplatek v sobě zahrnuje pojištění Vašich dětí při skautské činnosti a členské příspěvky skautské organizace. Téměř celou částku odvádíme vyšším organizačním jednotkám (které nám zpětně poskytují dotace na činnost) a zbytek je ponechán v přístavu a slouží nám k nákupu nových lodí, pádel, stanů a ostatních věcí, které k činnosti potřebujeme. Dětský kroj s nášivkami stojí cca 850,- Kč (nemusí se kupovat hned, teprve až si dítě bude jisté, že se mu ve skautu  líbí). Účtujeme jen skutečné náklady. Když pořádáme nějakou akci, výlet nebo výpravu, snažíme se ji naplánovat, co nejlevněji Další výdaje jsou spojeny s výlety a vícedenními akcemi (tábor – cca 4500,- Kč; vícedenní výprava – 1000,- až  1500,- Kč, podle nákladů na ubytování a délky výpravy). To jsou tedy základní informace, máte-li na nás jakékoliv dotazy obraťte se na nás, rádi Vám vše zodpovíme.

Na spolupráci se těší tým vedoucích přístavu RETRA Brandýs nad Labem

email: pristav.retra(zavináč)skaut.cz

zde si můžete stáhnout přihlášku mladšího člena