9.12.2019

XV. ročník 2020

15. ročník úspěšně proběhl – všem děkujeme za účast a pomoc s přípravou.

Po stopách polabských strašidel 11.1.2020

Strašidla, která se v Brandýse pravidelně objevují od roku 2006, jste mohli v sobotu 11. ledna v rámci akce „Po stopách polabských strašidel“ pořádané vodními skauty z Retry potkat již po patnácté. Historickým centrem Brandýsa prošlo během všech ročníků více než 3000 dětí. Každý rok jsou ve startovní listině nová jména, některá však zůstávají. Jsou dokonce rodiny, které chodí za strašidly čtrnáct let (a dávají tím slovu plánované rodičovství nový význam). Počet strašidel a organizátorů se rozrostl z původních devíti na čtyřicet, navzdory tomu, že každý z nich stráví na stanovišti 240 minut v jakémkoli počasí. Oproti tomu účastníkům trvá jen 75 minut, než projdou 2 kilometry dlouhou trasu, společně tedy na čerstvém lednovém vzduchu strávili 412500 minut a to nás v dnešní konkurenci mobilů a monitorů velmi těší. Na perníkové ceny padlo 45 kg mouky, 10 kg medu a na zdobení jedna dioptrie. Jak je v dnešní době zvykem, uvádíme, že během strašení nebylo ublíženo žádnému strašidlu, dítěti, dospělému či čtyřnohému doprovodu.

Na jubilejní ročník dorazil bezhlavý rytíř s katem, kde si děti na bramboře vyzkoušely přesnou práci se sekerou. Na ostrůvku se z vln Labe vynořil vodník, který potřeboval pomoc s chytáním dušiček. Další stanoviště prověřila statečnost účastníků při setkání s čarodějnickým učněm či obrovským pavoukem. Největší odvahu museli stopaři prokázat při vyhánění duchů ze sklepení „Šenku U z(a)tracené báby“. Děkujeme též za odvahu dospělým, kteří se vydali do tmavé chodby za svými ratolestmi. Neměli sice na výběr, ale o to více si teď váží statečnosti svých dětí.

Na závěr je třeba poděkovat lidem i institucím, bez nichž bychom se neobešli. Jmenovitě Kláře Víškové za ilustrace, Odboru kultury města Brandýs n.L.– St. Boleslav, Vítku Rejtharovi z Brandýského zámku, Oblastnímu muzeu Praha-východ, Divadelnímu spolku Lázně Toušeň a nakonec i našim rodičům, dětem a přátelům, kteří nám nejen tolerují, že máme od Vánoc hlavu plnou strašidel, ale leckdy se k nám i s úsměvem připojí!

Děkujeme všem účastníkům, že se na naši akci těší a roky plní startovní časy do posledního místa.

Skauti z Retry