7.9.2013

2008

5. 9. 2008 PRVNÍ SCHŮZKA
První schůzka po prázdninách. Vyprávění prázdninových zážitků a jízda na lodích

12. 9. 2008 SCHŮZKA
Opakování částí pádla a lodí, sekání trávy, sázení stromků, jízda na lodích a samozřejmě hry.

19. 9. 2008 SCHŮZKA – PRVNÍ SCHŮZKA NOVÁČKŮ
První schůzka nováčků po náboru v družině plná seznamovacích a pohybových her

26. 9. 2008 SCHŮZKA
Slunečné počasí využíváme k výcviku na lodích. Nováčci se učí nejdříve pádlovat na suchu a pak jdou poprvé na vodu.

21. 9. 2008 PRVNÍ VÝPRAVA – DRÁBSKÉ SVĚTNIČKY
V 8:15 jsme se všichni sešli ve Staré Boleslavi na vlakovém nádraží. Dnes měl být výlet do Drábských světniček. Po skoro dvouhodinové cestě jsme konečně vystoupili z vlaku a vydali se po žluté značce. Celkem nás bylo 18 – 14 dětí a 4 vedoucí. Po chvíli musela být přestávka, protože všichni už měli hlad. Další cesta vedla do kopce. Po dlouhém výšlapu jsme zase seběhli dolů, ale tam přišlo překvapení – šli jsme špatně, a tak nás zase čekala cesta do kopce. Potom už jsme šli jen dobře. Zastavili jsme u vyhlídky. Vyšli jsme po schodech nahoru a kochali se krásným okolím. Pod vyhlídkou jsme si dali svačinu. Zatímco malí ještě dojídali, my velcí s Vaškem a Šíšou jsme šli napřed. Cestou jsme podél cesty pokládali lístečky – modré, žluté a oranžové s čísly od 1 do 70. Došli jsme ke zřícenině, kde jsme začali vařit polévku (slepičí a gulášovou). Malí, kteří dorazili chvíli po nás, hráli hry, než se polévka dovařila. Najedli jsme se a šli zpět k vyhlídce, tam čekalo překvapení – Jirka s Péťou, kteří s námi šli kousek cesty. Stejnou cestou jsme šli na vlakovou zastávku. Tam byl chvíli čas, tak se vyhlásili vítězové hry s papírky a každý dostal bonbon. Protože jsme měli 30 minut čas a byla tam jen jedna lavička, skoro celou dobu se bojovalo o to, kdo si sedne. Když už přijel vlak, nasedli jsme a šťastně dojeli domů. (zapsala Verča)

28. 9. 2008 NAPŘÍČ PRAHOU PŘES TŘI JEZY + LANOVÉ CENTRUM
Jeden z posledních zářijových dnů se konala soutěž a my se do ní pustili. Jelikož jsme vodní skauti, byla to samozřejmě soutěž na vodě. Nemohli jsme sice soutěžit tak úplně, protože nás nebyl dostatečný počet stejného věku a pohlaví, ale my jsme se různě namíchali a jeli ve zvláštní kategorii. Většina z nás jela na pramicích, soutěž se jmenovala Tři jezy, a jak je z názvu zřejmé naším úkolem bylo sjet tři jezy. Vedli jsme si velice dobře a nebylo to, teda aspoň myslím, tím že v porotě byla Šíša. V cíli na nás čekal buřtík a teplý čaj. Poté jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna odjela domu a ta druhá (vítězové bodování uplynulých měsíců) se vypravila do lanového centra, tam jsme si vyzkoušeli nejen adrenalinové lezecké stezky, ale i big swing! Skoro všichni jsme se odhodlali a hop…letěli dolů. Byl to moc pěkně strávený den. (zapsala Míša R.)

3. 10. 2008 NEOBVYKLÁ SCHŮZKA
Dnes jsme se my skauti a skautky sešli u školiček ve Staré Boleslavi. Všichni si mysleli, že půjdeme dovnitř do školy a že si tam budeme něco psát a hrát hry. Jenomže jsme se mýlili. Šli jsme k mamince Péti (k Makaroně), kde jsme připravovali dobrůtky na zítřejší Fotorallye. Dělali jsme slané tyčinky se sýrem a sladkou paprikou, kakaové kuličky a čokoládové kostky máčené v kokosu. Při práci jsme si nejen pěkně popovídali, ale i ochutnali, aby jsme zkontrolovali, zda to bude zítra všem chutnat. Nováčci společně s rovery a rangers měli schůzku na loděnici. (zapsala Alice)

4. 10. 2008 FOTORALLYE
Zaznamenali jste v sobotu 4. října v našem městě zvýšený výskyt osob ověšených fotoaparáty? Nebojte se nešlo o nájezd paparazzi (senzacechtivých novinářů), to jen vodní skauti z přístavu Retra pořádali další akci pro veřejnost, tentokrát s názvem Fotorallye. Skupiny soutěžících měly za úkol najít podle fotografií v Brandýse a Boleslavi 24 různých míst a současně udělat pokud možno stejné fotografie, jaké dostaly na startu. Najít všechna místa během dvou hodin dalo všem osmi zúčastněným skupinám zabrat, takže všichni rádi přijali malé občerstvení, které na ně čekalo v cíli. Nejrychlejší a nepřesnější skupina ve složení Míša, Matěj a Marcel získala za první místo sladkou odměnu – dort ve tvaru fotoaparátu. Soutěžilo se také v kategorii o nejoriginálnější fotografii skupiny, ve které zvítězila družina ze skautského přístavu Eridanus. (zapsala Jitka)

10. 10. 2008 SCHŮZKA
Velký byli u Vaška doma a vyráběli draky a my ostatní jsme byli jsme na vodě. Potom jsme hráli hry. (zapsala Bára)

17. 10. 2008 DRAKIÁDA
Na dnešní schůzku byla naplánovaná Drakiáda. Počasí nám kupodivu přálo a foukal vítr, sice ne moc silný, ale na zkušební lety a doladění draků to stačilo. Kromě doby a výšky letu se hodnotil i originální vzhled vlastnoručně vyrobených draků a délka ocasů. Pro vítěze Makaróna upekla dorty ve tvaru draků, takže po společné fotografii (kterou naleznete ve fotogalerii) se všichni pustili do ochutnávky odměn.

24. – 28. 10. 2008 VÝPRAVA – TURNOV

7. 11. 2008 SCHŮZKA
Dnes jsme se jako obvykle sešli v 16:15.Hráli jsme různé soutěže např. my střední jsme s velkými hráli že jsme si dokolečka nosem přendavali krabičku od sirek z nosu na nos ,pak že jsme drželi balónek pod bradou a přendavali jsme si ho z pod brady do pod brady. Dále jsme hráli ještě spoustu jiných her ty ale nebudu popisovat tyhle jsem vypsala protože to byla hrozná švanda :o) (Mango)

14. 11. 2008 SCHŮZKA

15. – 16. 11. 2008 LODĚNICE R+R
Po náboru nových skautíků jsme zjistili, že se do jedné malé maringotky všichni nevejdeme. Proto jsme se rozhodli, že rozšíříme buňku. V sobotu ráno jsme se sešli a pustili se do práce oškrábat, namalovat, očistit, přinést, seškvařit, vyrejžovat, odnést, uklidit, uříznout… Všichni byli plně zaměstnáni a využiti. To samé se opakovalo zajisté i celý další den v neděli. My jsme si to ovšem užili.

22. 11. 2008 VÝROBA VÁNOČNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO VÁNOČNÍ TRHY

5. 12. 2008 SCHŮZKA

6. 12. 2008 VÁNOČNÍ TRHY – BRANDÝSKÝ ZÁMEK
Prodejem našich výrobků jsme přispěli společně se školami, DDM a pozemními skauty ze Staré Boleslavi na psí útulek v Lysé nad Labem. My jsme prodejem vydělali 2.516,- Kč.

7. 12. 2008 MIKULÁŠSKÝ KAPŘÍK

12. 12. 2008 SCHŮZKA

19. 12. 2008 VÁNOČNÍ SCHŮZKA

21. 12. 2008 KRMENÍ ZVÍŘÁTEK