7.9.2013

HISTORIE PŘÍSTAVU

Historie vodního skautingu v Brandýse nad Labem se datuje do let druhé světové války, kdy několik kamarádů, nadšenců a vyznavačů vodních sportů, táboření u řeky a ideálů skautingu zakládá  vodní skautský oddíl, který nese název LŠ – LETÍCÍ ŠÍPY.

Oddíl pracuje a pořádá tábory v ilegalitě, pečlivě ukrýván před okupanty. Spolupracuje s ilegálními  skupinami v Brandýse n. L. a okolí. Po vítězném konci 2.SV vystupují LŠ z ilegality a je založen v roce 1945  2. vodní oddíl – vodní skauti „RETRA“ Brandýs nad Labem.

RETRA

– staroslovanská pevnost, ve které sídlili argonauti (plavci). Nalézala se na pobřeží Jaderského moře. Odtud bylo šířeno slovanství. Pevnost nebyla nikdy dobita. Zanikla při stěhování národů

= proti

ROK 1945

První tábor po válce byl v Borohrádku, společně s pozemním oddílem. Loděnice byla u p. Semiána na plovárně, který zároveň vybavil oddíl pádly vlastní výroby. Klubovna byla na Ostrůvku – Studentský dům. Byly pořádány propagační táborové ohně, stanové tábory, jízdy lodí.

ROK 1946

Oddíl se zúčastnil závodu v Praze – „Přes tři jezy“.

Putovní tábor – starší vodáci jedou trasu Labe až do Děčína na státní hranici. Mladší chlapci jedou Sázavu. Jelo se na pramicích vlastní výroby a na gumových člunech.

Loděnice je i nadále na plovárně, klubovna je u br. Šorela v domku na zahradě.

ROK 1947

Oddíl dostává číslo 1. vodní oddíl „RETRA“ Brandýs n. L.

Při oddíle vzniká roverská  posádka.

Letní putovní tábor – splutí Vltavy z Vyššího Brodu, pramice vlastní výroby, starší skauti kanoe, kajaky.

Klubovna je v zahradě p. Bőhma, je zde zřízen přístav, hřiště a táborový kruh se stožárem.

ROK 1948

Po únoru 1948 odchází část členů z oddílu, vstupuje do ČSM, zanechává práce pro skautskou organizaci.

Značně oslabený oddíl odjíždí na tábor do Harasova. kde většina chlapců plní odborky a jsou skládány „Tři orlí pera“.

Po táboře nastává další změna – oddíl dostává název 4. vodní oddíl „RETRA“ Brandýs n. L.

ROK 1948 – 1949

Roverská posádka ještě pracuje do konce roku 1948, potom se rozchází. Oddíl pracuje až do dubna 1949, kdy je likvidován a jeho veškerý majetek přebírá ČSM.

po likvidaci oddílu, kdy byla zapečetěna klubovna, někteří členové oddílu tajně odnáší vlajky, dokumentaci, skautskou literaturu, nepodařilo se však zachránit materiální vybavení a lodě. Tyto byly časem zničeny a ponechány na jezech příslušníky ČSM.

Někteří členové přechází do SVAZARMU, kde je vytvořen vodácký a potápěčský oddíl a zde v duchu skautingu pracují a vychovávají mladé chlapce pro život.

ROK 1968

Dne 2.4. se po dvaceti letech sešli staří členové JUNÁKA-oldskauti (Lambert, Hák, Čermák), aby založili nové středisko a obnovili činnost. Přítomen byl i bratr Jirkovský, který ilegálně vedl vodáckou posádku při devítileté škole v Brandýse n. L., který nabízí spolupráci při vytvoření 1. vodního oddílu „RETRA“

23. 4. byl vyvěšen náborový plakát pro založení vodního oddílu skautů a vlčat. Z náboru dne 28. 4. se přihlásilo celkem 14 dětí ve věku 7 – 14 let.

23. 5. bylo navázáno spojení s HKVS v Praze a provedena řádná registrace oddílu.

21. – 23. 6. oddílové soustředění na loděnici – zúčastnilo se 17 chlapců, kteří po absolvování teorie a praxe složili nováčkovskou zkoušku. Oddílu byla zapůjčena pramice Svazarmu.

Tábor se neuskutečnil, protože většina členů oddílu měla již naplánované své dovolené. Zbytek oddílu pořádá tréninkové jízdy na pramicích, vycházky do přírody a hry.

23. 11. skládá 18 chlapců skautský slib.

Klubovna v zahradním domku u br. Mifky.

ROK 1969

Oddílu byly darovány 2 pramice, 1 gumový člun, 8 pádel, 12 plovacích vest, měch na plnění člunu, dále oddíl od Svazarmu odkupuje 2 kanoe.

Plnění 1. stupně skautské zdatnosti a tábornické praxe.

Putovní tábor se splutím Jizery.

Loděnice u br. Půlkrábka na zahradě v Královicích.

30. 6. – 1. 7. oslavy padesáti let skautingu v Brandýse n. L. – Staré Boleslavi

7. – 20. 7. TÁBOR – Jizera (putovní), z Přepeří do Brandýsa nad Labem (loděnice)

ROK 1970

4. – 16. 7. TÁBOR na Kunžaku (návštěva z HKVS)

Od roku 1971, po rozpuštění Junáka, je navázána spolupráce s Duklou-slalom. Chlapci ve věku 14-16 let přecházejí na závodní činnost ve slalomu a sjezdu. k dispozici je klubovna i loděnice. V roce 1977 musí oddíl opustit svazek Dukly a tím je oddíl „RETRA“ definitivně zrušen.

 

 

ROK 1989

obnova činnosti vodního oddílu „RETRA“

navázáno spojení s HKVS

o práci v oddíle se zajímají i dívky

ROK 1990

Začátek činnosti – 1. oddíl „RETRA“ Brandýs nad Labem. První posádka, která vznikla byla dívčí posádka Delfínů. zpočátku jsme se scházeli v zahradním domku, bez lodí a vycházeli pouze ze zkušeností bývalých vůdců a vzpomínek bývalých skautíků. Nedostatky vyplnilo nadšení a touha znovu, či poprvé si obléknout tu krásnou modrou košili s lilií blízko srdce.

V březnu jsme  si začali plnit nováčkovskou zkoušku a také jsme, k naší velké radosti, získali loděnici. V dubnu má oddíl již 4 posádky: 2 chlapecké, 1 dívčí a 1 nováčkovskou.

19. května byla první výprava. Jejím cílem byl Jenštejn.

První víkendovka byla 22.-24.6. na loděnici, kde se 4.-8.7. konalo i prázdninové soustředění.

1.-4.11. byl celý oddíl na výpravě v Abertamech.

V listopadu získáváme novou klubovnu v Královicích.

ROK 1991

1. ledna  byl oficiálně založen  PŘÍSTAV „RETRA“ BRANDÝS NAD LABEM. V přístavu funguje dívčí i chlapecký oddíl a klub oldskautů.  V létě využíváme loděnici, v zimně klubovnu v zahradním domku v Královicích.

9.6. jsme na naší loděnici uvítali vzácnou návštěvu z Filipín – Tes, náčelní filipínských skautek, kterou doprovázela Vlasta Macková. Obě jsme je převezli, samozřejmě v záchranných vestách, přes Labe do naší klubovny, a pak už pokračovaly do klubovny pozemních skautů v Boleslavi.

10. – 23.8. se konal tábor na Borku.

23.10. jsme poprvé zamykali řeku

 

ROK 1992

11.4. poprvé odemykáme řeku.

A DALŠÍ ROKY ……………………..

V následujících letech se oddíly scházejí pravidelně jednou týdně a nejméně jednou za měsíc se koná výprava. Nebudu zde všechny akce vypisovat, jen namátkou připomenu ty nejvýznamnější události v přístavu. Pravidelně každý rok pořádáme Odemykání a Zamykání řeky, samozřejmě jezdíme na tábory, účastníme se skautských soutěží a setkání a dále pořádáme Kuličkiády, Drakiády, Čarodějnice, Country ples i soutěže v uzlování nebo v plavání a pádlování.

4. 12. 1993 přicházíme kvůli požáru o klubovnu v Královicích a scházíme se v létě i v zimně na loděnici veslařského oddílu BSS

1993 + 1994 účast na táboře GOLD (s výukou angličtiny skautkami z Anglie)

21. 5. 1994 – oslavy 75 let skautingu v našem městě (společně s pozemními skauty)

2. – 5. 6. 1994 se účastníme1. celostátního setkání vodních skautů a skautek „NAVIGAMUS“ na Orlické přehradě (učíme se jezdit na plachtěných pramicích, dokonce se účastníme i závodu a vyhráváme jednu rozjížďku, v další už nefoukalo a odtáhl nás motorový člun; získáváme 3. místo v závodě všestranné vodácké dovednosti – Ranův memoriál.

1.9. 1994 se rozděluje dílčí oddíl na dva samostatné oddíly. Od této doby v přístavu funguje:

1. oddíl – dívčí – vedený Hanou Urbanovou a Jiřinou Vaňkovou

2. oddíl – chlapecký – vedený Petrem Kudrnou

3. oddíl Bublinky – dívčí – vedený Lenkou Holečkovou a Yvonou Čemusovou.

4.  oddíl – kmen OS

 

15. – 16. 10. 1994 účast na vodáckém závodě Bobr v Mladé Boleslavi, posádka žabiček získala 1. místo

11. 2. 1995 společně s pozemními skauty pořádáme skautský ples pro veřejnost

19. – 20. 1996 účast na vodáckém závodě Bobr v Mladé Boleslavi, posádka žabiček získala 2. místo a posádka skautek s kormidelníkem Ježkem v kategorii skautů získala 9. místo

5. – 8. 6. 1997 se účastníme 2. celostátního setkání vodních skautů a skautek „NAVIGAMUS“ na Orlické přehradě

1997 získáváme vlastní pozemek na loděnici

11. – 12. 9. 1997 účast na vodáckém závodě Bobr v Mladé Boleslavi, posádka žabiček získala 3. místo, posádka vlčat 2. místo, posádka skautek 3. místo a posádka  skautů 3. místo

21. 2. 1998 společně s pozemními skauty pořádáme skautský ples pro veřejnost

Závod vlčat a světlušek – 16. 5. 1998 žabičky 3. oddílu vyhrály okresní kolo v Zápech a 6.6. i krajské kolo v Příbrami, na celostátním kole  v Tišnově 19.9. získaly 9. místo

23. 5. 1999 oslavy 80 let skautingu v našem městě (společně s pozemními skauty)

1. 1. 2000 zaniká 1. dívčí oddíl. V přístavu jsou:

1. oddíl – kmen OS+ R&R

2. oddíl – chlapecký – vedený Petrem Kudrnou

3. oddíl Bublinky – dívčí – vedený Lenkou a Petrou Holečkovou

 Závod vlčat a světlušek – 13. 5. 2000 žabičky 3. oddílu vyhrály okresní kolo ve Staré Boleslavi a 10.6. i krajské kolo v Libušíně, na celostátním kole v Albrechtičkách 23.9. získaly  5. místo

16. 9. 2000 se poprvé účastníme závodu mistrovství republiky vodních skautů „Napříč Prahou přes tři jezy“ , posádky skautů i skautek získaly shodně 3. místo v kategorii P 520

28. 9. 2003 – účast na závodu mistrovství republiky vodních skautů „Napříč Prahou přes tři jezy“

1. 11. 2003 Drakiáda pro veřejnost

4. 2. 2006  „Po stopách polabských strašidel“ I. ročník

13. 1. 2007  „Po stopách polabských strašidel“ II. ročník

11. 3. 2007 Fotorallye I. ročník

21. – 22.4. 2007 „Praha – šátková metropole“, celostátní setkání skautů u příležitosti oslav 100 let skautingu, prezentace Mexika

 

26.5. 2007 BSB regata I. ročník – krajské závody v pádlování

 

19. 1. 2008  „Po stopách polabských strašidel“  III. ročník

 

24.5. 2008 BSB regata II. ročník + turnaj v „Pakobalu“ I. ročník

 

TÁBORY

1992    Jizera (putovní) + loděnice žabičky a vlčata

1993    Kácov – celotáborová hra Mauglí

1994    Kácov

1995    Chotěboř – celotáborová hra KON-TIKI

1996    Kácov – celotáborová hra Minehava

1997    Borek – celotáborová hra Cesta kolem světa

1998    Rataje

1999    Jesenný – celotáborová hra Nekonečný příběh

2000    Berounka (putovní) – celotáborová hra Sindibádova dobrodružství

2001    Příčovy u Sedlčan – celotáborová hra Dva roky prázdnin

2002    Bítovánky u Želetavy – celotáborová hra Minehava

2003    Pavlova louka – Šumava – celotáborová hra Staré řecké báje a pověsti ; kluci – Chotěboř

2004    Ohře

2005    Berounka (putovní) – celotáborová hra Sindibádova dobrodružství

2006    Krucemburk – celotáborová hra KON-TIKI

2007    Krucemburk – celotáborová hra Willy Fog

2008    Horažďovice – celotáborová hra Horolezecká expedice

2009    Krucemburk – celotáborová hra Cesta do pravěku

2010    Plzeň

2011    Loděnice – Brandýs nad Labem

2012    Srbsko – Berounka

2013    Horažďovice – Otava