20.1.2023

2023

Tříkrálová sbírka 6. 1. 2023
V duchu třetího bodu skautského zákona jsme věnovali první schůzku nového roku dobrému skutku. Spojili jsme síly s Charitou a snažili se v rámci Tříkrálové sbírky vybrat co nejvíce finančních prostředků pro Azylový dům pro matky s dětmi ve Staré Boleslavi.
Sešli jsme se již v 15:30 na náměstí v Brandýse v doma připravených kostýmech a rozdělili se do trojic, přičemž každou trojici doprovázel někdo z vedení či lodivodů. Alice nám rozdala zapečetěné pokladničky, posvěcené křídy a cukříčky a nálepky jako odměny dárcům.