10.1.2015

X. ročník 2015

2015_web3. ledna se v Brandýse konal jubilejní desátý ročník večerní procházky Po stopách polabských strašidel. V brandýském zákoutí se opět objevila strašidla a ulicemi proudily celý večer skupiny stopařů, plnily úkoly a získávaly razítka. Všech 241 dětí nakonec dostalo potvrzení chránící je před strašidly po celý rok a malou odměnu.

Poprvé se letos objevil zmatený africký cestovatel, krásné věštkyně a (naštěstí) spící strašidlo Fext, historicky známé brandýské strašidlo. Na ostrůvku ztroskotali děsiví vikingové a fakír plival tolik ohně, že stopaři museli sbírat jiskřičky, aby nedošlo k požáru. U mlýna bylo třeba pomoci vyřešit spory mezi vodníkem a mlynářem a s bílou paní si účastníci vyzkoušeli, jak je těžké udržet rovnováhu při chůzi po cimbuří. Na zámku došlo k nehodě v alchymistické dílně, kouř se odtamtud valil celý večer, ale i přes snahu všech dětí se výroba zlata nakonec nezdařila a tajemství správných přísad zůstává neodhaleno.

Rádi bychom poděkovali všem účastníkům za přízeň, strašidlům za každoroční chuť strávit lednový večer venku, přátelům a rodinám, že během vánočních svátků tolerují probíhající přípravy a leckdy se k nám i s chutí přidají, a samozřejmě také všem, kteří nám bezplatně poskytují prostory, čas a schopnosti. Jmenovitě Kláře Víškové, Divadelnímu spolku Lázně Toušeň, turistickému oddílu TOM  Veverk, Mix-tee s r.o., Oblastnímu muzeu Praha-východ a Zámku v Brandýse nad Labem. Těšíme se za rok na viděnou.

fotogalerie

 spoleÄŤná 3