1.4.2021

2016

9. ledna – PO STOPÁCH POLABSKÝCH STRAŠIDEL

Účastníci se setkali s mnoha strašidly, úkoly plnili například u vězňů, čertů, duchů, umrzlých kajakářů nebo lučištníků.

14. února – VIP AKCE VYDER

Akce pro vítězce bodování minulého pololetí zavedla Vydry do Muzea iluzí a Skautského institutu v Praze.

21. února – SLIBOVÝ OHEŇ

Vlčácký nebo žabičkovský slib si splnili Béďa, Michal, Nela a Lucka. Skautem se stal Rámus.

27. února – KARNEVAL VE SRUBU

4.–5. března – TAJNÝ VÝLET VYDER

Posádka odcestovala vlakem do Neratovic, kde navštívila místní bazén, přespala ve skautské klubovně a druhý den se pěšky poměrně strašidelnou předjarní přírodou vrátila zpátky do Brandýsa.

11.–13. března – VÝLET ROPUCH DO PRAHY

Posádka navštívila výstavu Titanic na letňanském výstavišti a seznámila se se skautským areálem Na Křížku.

13. března – TAJNÝ VÝLET PIRANÍ DO ZOO CHLEBY

23.–27. března – VELIKONOČNÍ VÝPRAVA NYMBURK

Téma celopřístavní velikonoční výpravy bylo velkolepé: Harry Potter. Celodenní výlet zavedl Vážky a Piraně až do Poděbrad.

9. dubna – ODEMYKÁNÍ LABE

22. dubna – ÚKLID HOUŠŤKY

22.–23. dubna – PŘESPÁNÍ PIRANÍ NA LODĚNICI

23. dubna – JARNÍ BRIGÁDA NA LODĚNICI

28. dubna – 1. května – SKARE NA SEČI

Na závod vyrazili pouze vedoucí, kteří se tak zaučili v plachtění, aby ho mohli předávat dál dětem.

14. května – VÝPRAVA DELFÍNKŮ DO BEROUNA

20.–22. května – VÝPRAVA PIRANÍ DO MAŘENIC

Posádka Piraní touto výpravou „k Igorovi“ do Lužických hor započala každoroční tradici. Mimo jiné vyrazili na ferraty.

4. června – VÝLET PO LABI

11. června – BSB REGATA

12. června – TRÉNINK NA KANÁLE

16.–30. července – TÁBOR NA STVOŘIDLECH

Tématem tábora u Sázavy byla Cesta kolem světa za 80 dní, a tak jsme navštívili například Velkou Británii, Francii, Řecko, Austrálii, Mexiko, USA nebo Kanadu. Každý den bylo na nástupu vyhlášeno nové motto, ve Francii jsme se řídili pravidlem „Nelíbej žábu, radši ji sněz“ a v Řecku mottem „I ten největší nepřítel má svou Achillovu patu.“ Děti skládaly při návštěvě Řecka oslavné ódy, v Japonsku si vlastnoručně připravily sushi a nakonec se jim opravdu povedlo svět obeplout, dní jim k tomu stačilo čtrnáct! Pro mnoho účastníků byl tábor příležitostí ke splnění skautského/vlčáckého/žabičkovského slibu. Vydry a Piraně vyrazily na puťák, mladší děti pluly na raftech do Ledče nad Sázavou a navštívily záchrannou stanici fauny.

2.–3. září – VÝPRAVA ROPUCH PO LABI

Ropuchy si užily výpravu nejen ve dne na lodích, ale také během noci při spaní pod celtou.

10.–11. září – AKCE BUĎ JAKO SVOJSÍK ORLOVY – PIRANĚ

Piraně se během roku účastnily soutěže Buď jako Svojsík vyhlášené časopisem Skaut-Junák. Díky ní pak mohly být součástí vyhlášení soutěže a užít si společný víkend s dalšími skauty na základně Orlovy.

28. září – NAPŘÍČ PRAHOU PŘES TŘI JEZY

Posádka Ropuch obsadila 1. místo v kategorii OPEN do 11 let!

1. října – JABLONECKÁ REGATA

14.–16. října – STAVBA PRAMICE

Za podpory Středočeského kraje v rámci akce Skautští loďmistři jsme naše tři přístavní pramice doplnili o první vlastnoručně vyrobenou. Paluby dostaly zelenou barvu a její příď nese název Ropucha.

26.–30. října – PODZIMNÍ VÝPRAVA JABLONEC NAD NISOU

6. listopadu – ZAMYKÁNÍ LABE a KŘEST NOVÉ PRAMICE

17. listopadu – ROVERSKÁ HRA V BRANDÝSE

Během státního svátku rangers z přístavu připravily hru pro ostatní rovery a rangers z okresu, tématicky ji zasadily do dob komunismu.

25.–27. listopadu – SRAZ KAPITÁNŮ VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

16. prosince – POSÁDKOVÁ VÁNOČNÍ SCHŮZKA

Postavili jsme klubovnu pro potřeby stále se rozrůstajících posádek. Vznikly dvě nové posádky, Vážky a Ráčci.