11.8.2020

VEDOUCÍ

VÁCLAV ZEDÍNEK
*1982

Členem junáka jsem od roku 1990 a od té doby jsem prošel několika pěšími oddíly a podílel se na jejich fungování na skoro všech možných pozicích.
V “povodňovém” roce 2002 jsem více méně omylem vyrazil na tábor s vodními skauty a modrá už mi zůstala. Mám složenou čekatelskou (2001), vůdcovskou (2004) i kapitánskou (2012) zkoušku. V roce 2018 jsem tyto zkoušky doplnil o instruktorskou kvalifikaci. Z civilních vodáckých kvalifikací jsem pak držitelem průkazu Vůdce malého plavidla, Instruktor vodní turistiky a akreditovaný Lektor vodní turistiky. Tak jako většina vedoucích v přístavu mám platné osvědčení zdravotníka zotavovacích akcí.
Kapitánem přístavu jsem od října roku 2013. Mimo činnost přístavu jsem součástí týmu Kapitánské lesní školy a zastávám funkci kapitána vodních skautů středočeského kraje.

IVETA JIRÁKOVÁ
*1991

Do přístavu jsem přišla náhodou v roce 2005 a dnes je skauting jednou z nejdůležitějších částí mého života.
Vedu skautskou posádku Vážek (kluci a holky 11 – 15 let) a od konce roku 2019 jsem zástupce kapitána přístavu (přístavný).
Moje skautské kvalifikace jsou: čekatelská zkouška (2009), vůdcovská zkouška na lesním kurzu Stříbrná řeka (2015), kapitánská zkouška (2019) a zdravotník zotavovacích akcí.
Žiji v Mladé Boleslavi a pracuji jako učitelka společenskovědních předmětů na ZŠ.

MICHAELA RANDOVÁ
*1993

Vodní skautkou jsem se stala v roce 2004. Na starosti mám nejmenší holky a kluky (Ledňáčci) od pěti do devíti let. Vystudovala jsem sociální práci a učitelství obor pedagogika – základy společenských věd na Univerzitě Karlově v Praze. Pracuji na základní škole a gymnáziu PORG. Jsem absolventkou čekatelského lesního kurzu (2009), kurzu zdravotníka zotavovacích akcí (2012), vůdcovského lesního kurzu (2014), kurzu doškolení zdravotníka zotavovacích akcí (2016 a 2020) a lesního instruktorského kurzu (2017). Také jsem jedním z důstojníků na čekatelském lesním kurzu Námořní akademie, kde přednáším pedagogiku, psychologii a metodiku. Jsem kapitánka 3. oddílu – Bublinky.

KATEŘINA ZÍTKOVÁ
*1996

Do přístavu jsem přišla v roce 2005. Nyní společně s Alicí vedu posádku skautů a skautek – Piraně. Jsem absolventkou čekatelského lesního kurzu (2013), vůdcovského lesního kurzu (2017) a kurzu zdravotníka zotavovacích akcí (2016). Studuji na Vysoké škole chemicko-technologické. Jsem zástupce kapitánky 4. oddílu.

ALICE KOFLÁKOVÁ
DOBBY
*1997

Skautovat jsem začala v osmi letech v našem přístavu a stále tu jsem a stále mě to baví. V současné době vedu s Kačkou roverskou posádku ‚‚Piraně‘‘. 
Co se týče skautského vzdělání tak mám složenou čekatelskou zkoušku v rámci čekatelského lesního kurzu vodních skautů Námořní akademie (2013), vůdcovskou zkoušku na zimním kurzu Jasan (2019) a kurz Zdravotníka zotavovacích akcí u Českého červeného kříže (2018).
V přístavu také vykonávám funkci kapitánky 4. oddílu. Mimo skauting se věnuji hlavně divadlu. Studuji obor produkce na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze.

ANNA NEVRLÁ
*1999

Se skautingem jsem začala v první třídě v roce 2006. V roce 2015 jsem si složila čekatelskou zkoušku na lesním čekatelském kurzu vodních skautů. Vedla jsem posádku Ráčků – vlčata od 8 do 11 let, poté jsem se věnovala Vydrám – roverskému kmeni. Aktuálně vedu s Klárkou Delfínky.
Studovala jsem na gymnáziu v Brandýse, předmaturitní roky na Ústavní v Praze a minulý rok jsem byla na Univerzitě Karlově a to na filosofii (dějiny umění) a pedagogice (výtvarka). Teď ovšem oboje opouštím a studuji prvním rokem scénografii na DAMU.
Kromě skauta, lidí a přírody mě baví umění celkově, od hudby, malby až po vyrábění šperků, potisků trik atd. Nutno říci, že cestování, houbaření, sbírání kamenů a Jizerky jsou také mou velkou vášní.

NATÁLIE BULVASOVÁ
*2000

Skautovat jsem začala v roce 2006. Od roku 2015 mám složenou čekatelskou zkoušku na lesním čekatelském kurzu vodních skautů Námořní akademie. Dříve jsem vedla posádku Ráčků, nyní jezdím na výpravy a jinak přístavu pomáhám. Studuji na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze.

PETRA ZEDÍNKOVÁ
*1985

Do přístavu jsem přišla v roce 1996. Pracuji jako zdravotní sestra a v přístavu zastávám funkci zdravotníka. Mám složenou čekatelskou zkoušku, vůdcovskou zkoušku, kapitánskou zkoušku a kurz Zdravotník zotavovacích akcí. Jsem hospodářka přístavu.

JAN KRYSTA
*1973

KAROLÍNA BAREŠOVÁ
*1999

Členem junáka jsem poměrně krátce od roku 2018, ale na vodu jezdím již od mládí, kdy mě k vodáctví přivedl můj otec.
V roce 2014 jsem do přístavu přihlásil své dvě děti a postupem času jsem zjistil, že jsou mi myšlenky skautingu blízké až jsem se nakonec stal členem přístavu.
Mám složenou čekatelskou zkoušku (2019). V témže roce jsem absolvoval kurz vodácké turistiky – Kapka HKVS 2019. V roce 2020 jsem absolvoval kurz Zdravotník zotavovacích akcí. 
V přístavu se podílím na vedení 3 oddílu a pomáhám hlavně při vodáckých aktivitách a jachtingu.
Pracuji jako technik u mobilního operátora.

Do skauta jsem se přidala v roce 2018 a pomáhala jsem s vedením Piraní.
V roce 2020 jsem složila skautský slib a aktuálně se okrajově podílím na dění v přístavu.
Studuji všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Ing. HANA SCHMIRLEROVÁ, Ph. D.
*1980

Skautkou jsem od jara roku 1990, po skautském věku přišlo období rangers a teď období vedoucí. Mám složenou kapitánskou zkoušku. Od 7.10.2010 do 6.10. 2013 jsem byla kapitánkou přístavu. V současnosti pomáhám především administrativním způsobem při zpracovávání grantů a projektů. 

Ing. MICHAL SCHMIRLER, Ph. D.
*1980

Externí spolupracovník pro horolezení a technické aktivity.

Mgr. PETRA KRÁLOVÁ
*1978

Členkou přístavu jsem od roku 1991, postupně jsem se podílela na vedení jednotlivých posádek i oddílu. Starám se o přístavní web. Od roku 2001 jsem byla devět let kapitánkou přístavu. Jsem zakladatelkou akce Po stopách Polabských strašidel, jejíž pořádání jsem už předala mladším.

Ing. JITKA HONZÍKOVÁ
*1982

Skaut se ze mě stal náhodou díky sestře. Mám složenou kapitánskou zkoušku a protože jsem se odstěhovala do Prahy a mám malé děti, tak se podílím na organizaci větších akcí, hlavně Polabských strašidel.

PETR KUDRNA
*1953

Skautovat jsem začal v r.1968, v těchto letech jsem byl kormidelník. Po revoluci jsem byl kapitánem oddílu (asi 15 let) a jeden čas i přístavu. Mám vůdcovskou zkoušku. Zajímám se o historii našeho přístavu a starám se o naše kroniky.