11.8.2020

VEDOUCÍ

PAVLÍNA JANKOVÁ
Mikulka
*1976

Skautovat jsem začala v Liberci v roce 1984 v tehdy turistickém oddíle Odyssea. V roce 1990 naše oddíly přestoupily z TJ Dynamo Liberec do obnoveného Junáka a naše činnost téměř beze změn pokračovala dál ve skautském středisku Šureanu, kde i nadále pracovali např. Náčelník-Miloslav Nevrlý nebo Zet-Miloš Zaplatel. Prošla jsem si standardní skautskou výchovou od nováčka přes rádkyni až po vůdkyni oddílu. V roce 2000 jsem absolvovala Instruktorskou lesní školu Gemini. Poměrně brzy jsem se zapojila i do vedení okresu Liberec na pozici výchovné zpravodajky, kde jsem se především soustředila na vzdělávání dospělých a organizaci čekatelských a vůdcovských kurzů jako předsedkyně zkušební komise. Působila jsem jako instruktorka na Severočeské záchranářské lesní škole – SELEŠKA. Když nově vznikly kraje, pustili jsme se s Karlem Švehlou do vedení Libereckého kraje. Na konci roku 2005 jsem se definitivně odstěhovala z Liberce a nastoupila skautskou mateřskou dovolenou, abych na podzim roku 2018, po přestěhování do Staré Boleslavi, přihlásila své syny do RETRY a začal můj nový skautský život, ve kterém poznávám kouzla a záludnosti vodního skautování, které mi byly do této doby utajeny. Celý svůj dospělý skautský život mě provází díky mé profesi účetní i skautské hospodaření na různých úrovních.
Od konce roku 2023 jsem kapitánkou našeho přístavu a členkou okresní revizní komise Praha-východ.

VÁCLAV ZEDÍNEK
*1982

Členem junáka jsem od roku 1990 a od té doby jsem prošel několika pěšími oddíly a podílel se na jejich fungování na skoro všech možných pozicích.
V “povodňovém” roce 2002 jsem více méně omylem vyrazil na tábor s vodními skauty a modrá už mi zůstala. Mám složenou čekatelskou (2001), vůdcovskou (2004) i kapitánskou (2012) zkoušku. V roce 2018 jsem tyto zkoušky doplnil o instruktorskou kvalifikaci. Z civilních vodáckých kvalifikací jsem pak držitelem průkazu Vůdce malého plavidla, Instruktor vodní turistiky a akreditovaný Lektor vodní turistiky. Tak jako většina vedoucích v přístavu mám platné osvědčení zdravotníka zotavovacích akcí.
Kapitánem přístavu jsem byl deset let od října roku 2013. Mimo činnost přístavu jsem součástí týmu Kapitánské lesní školy a zastávám funkci kapitána vodních skautů středočeského kraje.

IVETA JIRÁKOVÁ
Šeherezáda
*1991

Do přístavu jsem přišla náhodou v roce 2005 a dnes je skauting jednou z nejdůležitějších částí mého života.
Vedla jsem skautské posádky Vyder a později Vážek. Od září 2023 jsem kapitánkou 4. oddílu Konzervy (od konce roku 2019 do září 2023 jsem byla zástupce kapitána přístavu).
Moje skautské kvalifikace jsou: čekatelská zkouška (2009), vůdcovská zkouška na lesním kurzu Stříbrná řeka (2015), kapitánská zkouška (2019) a zdravotník zotavovacích akcí. V roce 2023 jsem absolvovala též kurz Základy krizové intervence pro skautské vedoucí.
Žiji v Mladé Boleslavi a momentálně jsem na mateřské dovolené.

MATĚJ KRYSTA
*2005

Kapitán 3. oddílu.

FILIP JANKA
Erik
*2006

Členem Junák-český skaut jsem od roku 2015. Prošel jsem si pěšími oddíly a od roku 2019 jsem členem tohoto přístavu. Mám za sebou rádcovský kurz (2020/2021), zdravotnický kurz (2023) a čekatelský kurz Stříbrná řeka (2023). Dlouhodobě se věnuji skautům a skautkám ve věku 11-15 let a jejich skautskému a osobnímu postupu. Cizí mi nejsou ani všelijaké aktivity na vodě. Byl jsem dva roky kormidelníkem skautské posádky a momentálně jsem lodivodem 4. oddílu Konzervy.
V přístavu působím jako člen revizní komise.
Studuji SPŠ Podskalská obor Analýza potravin.

PETRA ZEDÍNKOVÁ
*1985

Do přístavu jsem přišla v roce 1996. Pracuji jako zdravotní sestra a v přístavu zastávám funkci zdravotníka. Mám složenou čekatelskou zkoušku, vůdcovskou zkoušku, kapitánskou zkoušku a kurz Zdravotník zotavovacích akcí. Jsem hospodářka přístavu a kapitánka 1. oddílu (oldskautů).

JAN KRYSTA
*1973

Členem junáka jsem poměrně krátce od roku 2018, ale na vodu jezdím již od mládí, kdy mě k vodáctví přivedl můj otec.
V roce 2014 jsem do přístavu přihlásil své dvě děti a postupem času jsem zjistil, že jsou mi myšlenky skautingu blízké až jsem se nakonec stal členem přístavu.
Mám složenou čekatelskou zkoušku (2019). V témže roce jsem absolvoval kurz vodácké turistiky – Kapka HKVS 2019. V roce 2020 jsem absolvoval kurz Zdravotník zotavovacích akcí. 
Jsem přístavný 1. oddílu oldskautů a v přístavu pomáhám hlavně při vodáckých aktivitách a jachtingu.
Pracuji jako technik u mobilního operátora.

Ing. HANA SCHMIRLEROVÁ, Ph. D.
Šíša
*1980

Skautkou jsem od jara roku 1990, po skautském věku přišlo období rangers a teď období vedoucí. Mám složenou kapitánskou zkoušku. Od 7.10.2010 do 6.10. 2013 jsem byla kapitánkou přístavu. V přístavu pomáhám především administrativním způsobem při zpracovávání grantů a projektů, jsem předsedkyní revizní komise.
Od září 2023 pomáhám s vedením posádky Delfínků.

Ing. MICHAL SCHMIRLER, Ph. D.
*1980

Externí spolupracovník pro horolezení a technické aktivity.

Mgr. PETRA KRÁLOVÁ
Králík
*1978

Členkou přístavu jsem od roku 1991, postupně jsem se podílela na vedení jednotlivých posádek i oddílu. Mám složenou kapitánskou zkoušku. Od roku 2001 jsem byla devět let kapitánkou přístavu. V roce 2008 jsem předala přístav mladším vedoucím a věnovala jsem se rodině. Jsem zakladatelkou akce Po stopách Polabských strašidel a starám se o přístavní web.
Od září 2023 jsem se vrátila k aktivní činnosti ve 3. oddíle.