VEDOUCÍ

zedinek-vaclav

Václav Zedínek

* 1982

Členem junáka jsem od roku 1990 a od té doby jsem se podílel na činnosti v několika oddílech. Mám složenou čekatelskou (2001), vůdcovskou (2004) a čerstvě (2012) i kapitánskou zkoušku. V přístavu mám na starost posádku Želv (roveři a rangers). Od 6.10. 2013 jsem kapitán přístavu.

kudrna-petr

Petr Kudrna

*1953

Skautovat jsem začal v r.1968, v těchto letech jsem byl kormidelník. Po revoluci jsem byl kapitánem oddílu (asi 15 let) a jeden čas i přístavu. Mám vůdcovskou zkoušku. Nyní se věnuji nováčkům a zajímám se o historii našeho přístavu. V přístavu zastávám funkci přístavného přístavu.

netrebska-hana

Ing. Hana Netřebská, Ph.D.

*1980

Skautkou jsem od jara roku 1990, po skautském věku přišlo období rangers a teď období vedoucí. Technická podpora ani práce mi nejsou cizí, pomůžu, kde můžu, jak s prací na loděnici, organizací různých akcí tak i s vedením dětí, ale to asi jinak v malém přístavu nejde. V posledním době se nejvíce věnuji roverům a rangers. Mám složenou kapitánskou zkoušku. Od 7.10.2010 do 6.10. 2013 jsem byla kapitánkou přístavu.

zelva_web

Bc. Jana Špitálská – ŽELVA

*1989

Členkou přístavu jsem od roku 1998. Studuji vysokou školu stavební a mám složenou vůdcovskou zkoušku (2010).

petra_web

Petra Ludwigová

*1985

Do přístavu jsem přišla v roce 1996. Pracuji jako zdravotní sestra a v přístavu zastávám funkci zdravotníka. Mám složenou čekatelskou zkoušku a čerstvě (2013) obnovený kurz Zdravotník zotavovacích akcí. V současnosti se věnuji posádce Želv.

misa-nova2

Michaela Randová

*1993

Do skautského oddílu jsem vstoupila ještě na prvním stupni ZŠ, v březnu 2004. Mám na starosti ty nejmenší skautíky od pěti let. Studuji Univerzitu Karlovu v Praze (sociální práce, společenské vědy a pedagogika). Jsem absolventkou čekatelského lesního kurzu (2009) a vůdcovského lesního kurzu (2014).

alice 

Alice Kofláková

*1997

Se skautingem jsem začala ve 3. třídě základní školy v roce 2005. Mám složenou čekatelskou zkoušku v rámci čekatelského lesního kurzu vodních skautů (2013) a momentálně se věnuji posádce Piraní. Studuji na gymnáziu v Brandýse nad Labem.

katka

Kateřina Zítková

*1996

Do přístavu jsem přišla v roce 2005. Nyní vedu posádku vlčat a žabiček (9-ti letých a starších) – Piraně. Studuji gymnázium v Praze a jsem absolventkou čekatelského lesního kurzu (2013).

iveta1234

Iveta Vavřinová

*1991

Do přístavu jsem přišla náhodou roku 2005. Nyní studuji Ekonomické lyceum v Mladé Boleslavi. V přístavu mám na starosti posádku Vyder (děti od druhé do páté třídy). Složila jsem Čekatelskou zkoušku (2009).

schmirler-michal

Ing. Michal Schmirler, Ph.D.

*1979

Externí spolupracovník pro horolezení a technické aktivity.

ja_web

Mgr. Petra Králová

*1978

Členkou přístavu jsem od roku 1991, postupně jsem se podílela na vedení jednotlivých posádek i oddílu. Starám se o přístavní web a administrativní záležitosti přístavu. Od roku 2001 jsem byla devět let kapitánkou přístavu, nyní jsem hospodář přístavu.

hlavata-jitka

Ing. Jitka Honzíková

*1982

Skaut se ze mě stal náhodou díky sestře. Mám složenou kapitánskou zkoušku a protože jsem se odstěhovala do Prahy a jsem na mateřské dovolené, tak se podílím na organizaci větších akcí, hlavně Polabských strašidel.