19.6.2020

O přístavu

Kdo jsme

Jsme přístav vodních skautů a skautek „RETRA“ Brandýs nad Labem. V našich oddílech jsou děti od 6-ti let až do dospělosti. Náš přístav je součástí organizace Junák – český skaut, z.s., největšího sdružení dětí a mládeže v ČR.

Činnost

Pravidelně jednou týdně se konají skautské schůzky na loděnici (pátek), které jsou v zimě proloženy návštěvou bazénu. Každý měsíc obvykle pořádáme i jednodenní a vícedenní víkendovou výpravu. Program všech akcí je přizpůsoben věku dítěte a kromě her a soutěží se program zaměřuje na nové poznatky, zkušenosti, rozvoj osobnosti dítěte a ohleduplnosti k lidem i přírodě. V létě je program více zaměřen na vodáckou činnost. O prázdninách pořádáme čtrnáctidenní tábor.

Pokud chcete podrobnější informace napište nám na email: pristav.retra(zavináč)skaut.cz

Kde nás najdete

mapa

zdroj mapy.cz
Kdo se o děti stará

O děti se stará tým zodpovědných vedoucích, kteří mají potřebnou kvalifikaci pro práci s dětmi. Skautský vedoucí musí postupně složit dvě zkoušky, které obsahují také poznatky z pedagogiky, psychologie, právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti. Nutností je i získání akreditace zdravotníka zotavovacích akcí. Vedoucí vodních skautů ještě absolvuje výcvik na divoké vodě, na plachetnici a po složení kapitánské zkoušky je oprávněn jezdit s dětmi na lodích.
V našem přístavu mají vedoucí čekatelské i vůdcovské zkoušky a akreditaci zdravotníka zotavovacích akcí. Tři vedoucí mají i kapitánskou zkoušku a zajišťují akce na lodích.

Výdaje

roční registrace – 600,- Kč (platí se na začátku kalendářního roku, zahrnuje v sobě pojištění dítěte na skautských akcích, členský příspěvek organizaci, časopis)
tábor – cca 3500,- Kč
vícedenní výprava – 400,- až 1000,- Kč (podle nákladů na ubytování a délky výpravy)
kroj s nášivkami – 500,- Kč (nemusí se kupovat hned, teprve až si dítě bude jisté, že se mu ve skautu líbí)
Účtujeme jen skutečné náklady, vedoucí pracují bez jakéhokoliv honoráře. Když pořádáme nějakou akci, výlet nebo výpravu, snažíme se ji naplánovat co nejlevněji

Co je to skauting?

SKAUTING – PARTA A PŘÍLEŽITOST
Skauting staví před člověka příležitosti:

· Být členem týmu, mít kamarády
· Prožívat život naplno, žít dynamicky, aktivně, zábavně, zajímavě
· Rozvíjet se, růst
· Pomáhat světu kolem sebe k rozvoji
· Hledat směr pro svůj život

Skauting, to jsou dvě základní věci – dobrá parta a dobrá příležitost. Jednak skupina lidí, přátel, kamarádů – jednak příležitost žít život dynamicky a smysluplně. Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci společně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou, hrou – a zároveň způsobem, jak poznávat nové věci. Skauting dává do života řadu sociálních dovedností – schopnost mluvit před lidmi a schopnost naslouchat, schopnost být otevřený vůči druhým, schopnost spolupracovat. Skauting učí umět se o sebe postarat, brát život do vlastních rukou, postavit se na vlastní nohy, převzít odpovědnost za to, co se se mnou a s mým životem děje. Ve skautingu se lidé učí hledat smysluplnost toho, co dělají – kam nasměrovat svůj život a proč. Skauting je příležitost vstoupit do dospělosti jako člověk, který ví o svých kvalitách i o tom, proč nebýt sám, proč být součástí týmu. Člověk, který ví, co chce, a aktivně jde za tím. Člověk, který může být pilířem společnosti. Ve skautingu si člověk sáhne na GPSku, foťák, učí se dělat reportáže, slaňovat skály, vařit i sjíždět vodu na raftech. Ale to není důležité. Důležité je, co se člověk učí mimochodem přitom – že má cenu se o něco snažit. Že má cenu se zapojit. Že má cenu spolupracovat. Že má cenu být součástí věcí, ne pozorovatelem.

čerpáno ze stránek www.skaut.cz